เว็บBlog

เว็บไซต์ polfem.org มุ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกลุ่ม/องค์กร ที่ทำงานเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ในประเด็นสิทธิผู้หญิงและสิทธิทางเพศ ทั้งในและต่างประเทศ

ประกอบด้วยหน้า

  • About
  • Sections
  • People
  • Media
  • อื่นๆ

มีระบบหลังบ้าน ( ระบบ Admin ) สามารถอัพเดทข้อมูลเองได้
เป็นเว็บ responsive design
WordPress