เว็บรวม style ต่างๆ

ประกอบด้วยหน้า

  • Home
  • Health
  • Style
  • Celebrity
  • Travel
  • Entertainment
  • Food

** จัดทำเฉพาะตัวระบบ
มีระบบหลังบ้าน ( ระบบ Admin ) สามารถอัพเดทข้อมูลเองได้
เป็นเว็บ responsive design